önce M. AKÇA tarafından yazılmıştır.
Home / Blog / RFM Nedir?

RFM Nedir?

Mustafa Akça

Data Scientist/Veri Bilimci

 

RFM Analiz Recency(Güncellik), Frequency(Frekans) ve Moneatry(Tutar) kelimelerinin kısaltması olup etkili pazarlama iletişimi için kullanılan bir yöntemidir. Doğrudan pazarlamacılar tarafından bir segmantasyon aracı olarak 40 yıldan fazla süredir kullanılmaya devam etmektedir. RFM’in temel dayanak noktası yakın zamanda alış veriş eden, sık alışveriş eden ve alışverişlerinde iyi para bırakan müşterilerin gelecekteki pazarlama kampanyalarında en umut vaat eden müşteriler olduğu görüşüne dayanmaktadır. Araştırmalarda elde edilen sonuçlar göstermiştir ki; bir müşterinin kampanyalara tepki verme ihtimalini artıran üç ana unsur bulunmakta ve bu unsurlar önem sıralarına göre şöyle sıralanmaktadırlar:

1-      Müşteri yakın zamanda alış veriş ettiyse, yine alışveriş edebilir. Recency(Güncellik)

2-      Müşteri sık alışveriş ediyorsa, yine edebilir. Frequency(Frekans)

3-      Müşterinin toplam bıraktığı parasal değer yüksekse Moneatry(Tutar) yine alışveriş edebilir.

Mevcut müşteriler alışveriş geçmişlerine bakılarak Güncellik, Frekans ve Tutar açısından sektör yapısına ve müşteri veri tabanı tipine bağlı olarak 1-5 arasında değerlerle skorlanır. Böylelikle mevcut müşteriler 1 ile 5 arasında değer alan 3 değişkenli RFM skoruna sahip 125 farklı müşteri tipine ayrılır. Siz de bu müşteri tiplerine göre kampanya yönetebilir, aksiyon alabilirsiniz.

 

About Mustafa Akça

1982 yılında Şişli İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi Beşiktaş Lisesi’nde bitirdi. 2003 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. YTÜ Matematik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Bu sırada Veri Tabanı Sistemleri üzerinde çalıştı. Üniversite’den mezun olduktan sonra Üretim ve Kaynak Planlamasından sorumlu Mühendis olarak çalıştı. Daha sonra “İş Geliştirme Müdürü” olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Birleşik Yazılımda ERP danışmanlığı yaptı ve İGDAŞ bünyesinde uzman olarak çalışmaya başladı. Yayınlanmış iki kitabı bulunan Akça, Veri Bilimleri Derneği ve Gelişim Platformu Derneği üyesidir.